The Door :: به نام تفاوت

به نام تفاوت

به نام تفاوت

درود به شما

با تشکر از اینکه از وبلاگ من بازدید می کنید.

در صورت تمایل میتونید برای ارتباط با من از آیدی Unsane در تلگرام استفاده کنید.

یعنی

https://telegram.me/Unsane

لینک کانال تلگرام :

https://telegram.me/Phree

شاد و سلامت و موفق باشید.

بایگانی
خیلی اوقات ترس از مواجه شدن با یک در بسته - خیلی باعث محدود شدن ما میشه... یعنی در حقیقت خیلی اوقات بعضی درها در ذهن ما بسته تر از چیزی هستند که در واقع هستند و ما ذهنمون رو محدود می کنیم به دری که از در بودن فقط بسته بودنش رو میبینیم... نه در بودنش رو

امروز ظهر آخر وقت رفته بودم جایی و یک جلسه ای دعوت بودم... اتاق یکی از همکاراشون خالی بود و منم گرسنه بودم... رفتم غذا خریدم و رفتم توی اون اتاق و داشتم غذا می خوردم...

حواسم هم پرت خیلی چیزها بود و غذا خوردنم رو هم نمی فهمیدم و بی میل بودم... در افکار خودم بودم که یه مرتبه دیدم بیرون از اتاقم و در بسته شده !
در از پشت دستگیره نداشت و کلید هم از داخل بهش بود... و حتا با کلید یدک نمیشد بازش کرد... وسایلم هم داخل اتاق بودند

این شد که عملیات باز کردن در رو استارت زدیم - و به کمک اون آقایی که اونجا بود - نه تنها در رو باز کردیم با یک سری روش خلاقانه و باحال ... بلکه خیلی چیزهای جالبی یاد گرفتم که تا به حال نمیدونستم و اصلن باعث شد از زوایای جدیدی به یک در بسته نگاه کنم

خلاصه مواجه شدن با یک در بسته گاهی عامل بسیار خوبی هست برای اینکه تشخیص بدیم یک در چقدر بسته است... و چقدر درها هستند که با توجه به ابزارهایی که در اختیار داریم - اونقدری که به نظر میان بسته نیستند... فقط باید استارت باز کردنشون رو بزنیم